Bà ngoại tôi

Bà ngoại tôi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24869

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh bà ngoại

Title: Bà ngoại tôi
Authors: Thanh Tâm
Keywords: Diễn đàn sinh viên
Tâm sự
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Só 101 – Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 2 tr. ; TNS05019
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24869
Appears in Collections: VNU Bulletin
Advertisements

Người đi tìm bí ẩn của lòng đất

Người đi tìm bí ẩn của lòng đất

tải xuống.jpg

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24922

Title: Người đi tìm bí ẩn của lòng đất
Authors: Hồng Sơn
Keywords: Hoàng Văn Khoán
Khảo cổ học
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHQGHN
Citation: Số 312 – Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: TNS05118; 4 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24922
Appears in Collections: VNU Bulletin

Nam quốc sử ký 南國史記

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53327

Title: Nam quốc sử ký
南國史記
Keywords: Lịch sử
Abstract: Sách chép tay, tổng cộng 52 trang. Bản Microfilm của Viện Viễn Đông Bác Cổ, sách mang ký hiệu A.1643. Ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến thời Gia Long.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53327
Appears in Collections: CCS – Thư tịch Hán Nôm

Thù nhà nợ nước : Tiểu thuyết lịch sử Thù nhà nợ nước : Tiểu thuyết lịch sử

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32751

Title: Thù nhà nợ nước : Tiểu thuyết lịch sử Thù nhà nợ nước : Tiểu thuyết lịch sử
Authors: Nguyên Hồng
Keywords: Văn học Việt Nam;Tiểu thuyết lịch sử
Issue Date: 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32751
Appears in Collections: Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Di tích lịch sử và tư liệu lịch sử với việc phát triển du lịch Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5145

Title: Di tích lịch sử và tư liệu lịch sử với việc phát triển du lịch Việt Nam
Authors: Đinh, Trung Kiên
Keywords: Di tích lịch sử;Tư liệu lịch sử;Du lịch
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 59-65
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5145
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections: Social Sciences and Humanities

Tình hình Quảng Châu sau cuộc nổi dậy của Nùng Trí Cao

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21278

Title: Tình hình Quảng Châu sau cuộc nổi dậy của Nùng Trí Cao
Authors: Morita, Kentaro
Keywords: Lĩnh Nam;Quảng Châu;Nùng Trí Cao
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Bài viết này khảo sát về một giai đoạn lịch sử chi phối vùng Lĩnh Nam của nhà Tống sau cuộc nổi dậy của Nùng Trí Cao. Vùng Lĩnh Nam từ Nam Việt đến thời Đường là phạm vi bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam hiện nay. Nhưng sau thế kỷ X, chính quyền độc lập xuất hiện liên tiếp và xây dựng nhà nước riêng ở miền Bắc Việt như nhà Ngô, Đinh, Tiền Lê và nhà Lý. Do vậy, nhà Tống bình định nước Nam Hán mà không chiếm được miền Bắc Việt Nam. S au đó nhà Tống trải qua cuộc xâm lược thất bại năm 980, mới thừa nhận chính quyền Đại Cồ Việt.
Description: 10 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21278
Appears in Collections: Việt Nam học (LIC)

Việt Nam và Liên minh châu Âu trong bối cảnh hiện tại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55987

Title: Việt Nam và Liên minh châu Âu trong bối cảnh hiện tại
Authors: Reiterer Michael
Keywords: Quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu; Chính sách đối ngoại và an ninh chung của Liên minh châu Âu; Quan hệ EU – ASEAN; Tổ chức an ninh và hợp tác ở châu Âu; Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 30, Số 2 (2014) 3-7;
Abstract: Mục đích chính của bài viết này là trình bày một cách khái quát về quan hệ Việt Nam -Liên minh châu Âu trong bối cảnh thay đổi của thế giới và khu vực. Ở châu Á người ta nhận thấy có sự mâu thuẫn giữa một bên là sự phát triển kinh tế rất mạnh mẽ và bên kia là quan hệ chính trị căng thẳng. Đặc biệt, ở châu Á không tồn tại một hệ thống quyền lực có đủ khả năng để giải quyết những vấn đề an ninh nghiêm trọng của khu vực như sự chia cắt trên bán đảo Triều Tiên, tình trạng chiến tranh giữa Nga và Nhật Bản và tình trạng tranh chấp cả trên lục địa lẫn trên biển như tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông. Ngoài ra, châu Á còn chứng kiến sự trỗi dậy của Trung Quốc và Ấn Độ và chiến lược xoay trục hướng về châu Á của Mỹ. Ngược lại, ở châu Âu, lại tồn tại một hệ thống hoàn chỉnh các quan hệ gần gũi và hiệu quả dựa trên sự phát triển và kinh nghiệm của Liên minh châu Âu, Tổ chức an ninh và hợp tác ở châu Âu và Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Liên minh châu Âu phải đóng một vai trò quan trọng nhằm phục vụ lợi ích của cả hai phía cũng như lợi ích của cả Liên minh châu Âu và ASEAN, đóng góp vào hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng của toàn thế giới.
Description: tr. 3-7
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55987
Appears in Collections: Social Sciences and Humanities

Tham gia hợp tác APEC của cộng đồng doanh nghiệp – thực trạng và giải pháp cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44296

Title: Tham gia hợp tác APEC của cộng đồng doanh nghiệp – thực trạng và giải pháp cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Tạ, Kim Ngọc, người hướng dẫn
Cấn, Thị Thu Hương
Keywords: APEC;Doanh Nghiệp;Kinh tế thế giới;Quan hệ kinh tế quốc tế
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm rõ tổng quan về APEC: sự thành lập và phát triển, mục tiêu và cơ cấu tổ chức, vai trò và triển vọng của APEC. Trình bày bối cảnh tham gia hợp tác, và hình thức tham gia hợp tác APEC của cộng đồng doanh nghiệp khu vực. Phân tích, đánh giá thực trạng hợp (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44296
Appears in Collections: UEB – Master Theses

Việt Nam tham gia APEC – Bước phát triển mới của hành trình hội nhập khu vực và quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58949

Title: Việt Nam tham gia APEC – Bước phát triển mới của hành trình hội nhập khu vực và quốc tế
Authors: Đinh Xuân Lý
Keywords: Việt Nam tham gia APEC;hành trình hội nhập khu vực và quốc tế
Issue Date: 1999
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: T.XV, số 4, 1999;
Description: tr. 44-49
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58949
Appears in Collections: Social Sciences and Humanities

Northeast Asia

Northeast Asia

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28261

Title: Northeast Asia
Authors: Vinod K. Aggarwal, Vinod K. Aggarwal, Min Gyo Koo, Seungjoo Lee, Chung-in Moon.
Keywords: Business and Economics
Issue Date: 2008
Publisher: Springer
Description: 278 p.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28261
Appears in Collections: 600 – Khoa học ứng dụng