Bà ngoại tôi

Bà ngoại tôi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24869

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh bà ngoại

Title: Bà ngoại tôi
Authors: Thanh Tâm
Keywords: Diễn đàn sinh viên
Tâm sự
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Só 101 – Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 2 tr. ; TNS05019
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24869
Appears in Collections: VNU Bulletin
Advertisements

Người đi tìm bí ẩn của lòng đất

Người đi tìm bí ẩn của lòng đất

tải xuống.jpg

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24922

Title: Người đi tìm bí ẩn của lòng đất
Authors: Hồng Sơn
Keywords: Hoàng Văn Khoán
Khảo cổ học
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHQGHN
Citation: Số 312 – Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: TNS05118; 4 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24922
Appears in Collections: VNU Bulletin

Nhà rường, ngõ đá xứ tiên

Nhà rường, ngõ đá xứ tiên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2192

20141113165912-d17.jpg

Title: Nhà rường, ngõ đá xứ tiên
Authors: Nguyễn, Quang
Keywords: Nhà rường;Quảng Nam
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 59
Series/Report no.: Số 244;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2192
Appears in Collections: VNU Bulletin

Khai thác Ruộng bậc thang khu vực Mù Cang Chải và vùng phụ cận cho phát triển du lịch

Khai thác Ruộng bậc thang khu vực Mù Cang Chải và vùng phụ cận cho phát triển du lịch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12176

ruong bac thang_ooxm.jpg

Title: Khai thác Ruộng bậc thang khu vực Mù Cang Chải và vùng phụ cận cho phát triển du lịch
Authors: Hoàng, Mạnh Thắng
Keywords: Du lịch;Mù Cang Chải
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12176
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

 

Ứng dụng Viễn thám và GIS trong nghiên cứu sự phát triển của ruộng bậc thang huyện Sa Pa trong bối cảnh biến đổi khí hậu. : Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 02 14

Ứng dụng Viễn thám và GIS trong nghiên cứu sự phát triển của ruộng bậc thang huyện Sa Pa trong bối cảnh biến đổi khí hậu. : Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 02 14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39689

images1469024_12191451_1202299239785213_1176410222998490498_n.jpg

Title: Ứng dụng Viễn thám và GIS trong nghiên cứu sự phát triển của ruộng bậc thang huyện Sa Pa trong bối cảnh biến đổi khí hậu. : Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 02 14
Authors: Vũ, Kim Chi , người hướng dẫn
Lê, Tú Anh
Keywords: Bản đồ;Ruộng bậc thang;GIS;Viễn thám;Biến đổi khí hậu;Sa Pa
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 74 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Bản đồ, Viễn thám và GIS — Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Thu thập cơ sở dữ liệu và tổng quan tài liệu liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài. Tổng hợp cơ sở lý luận nghiên cứu về ruộng bậc thang trên địa hình đất dốc miền núi Việt Nam. Phân tích biến đổi ruộng bậc thang trên cơ sở tư liệu ảnh viễn thám và bản (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39689
Appears in Collections: HUS – Master Theses

Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định, nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ

Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định, nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58520

tải xuống

Title: Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định, nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ
Authors: Phạm Hồng Tung
Keywords: chính sách quân điền,cơ sở tư liệu bạ
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: T.XXII, số 2, 2006;
Abstract: Nửa đầu thế kỷ XIX, chế độ ruộng đất ở Việt Nam vẫn đang trong quá trình phát triển, biến đổi. sở hữu công và sở hữu tư vận động theo xu hướng bài trừ lẫn nhau mà phần ưu thắng đã thuộc về sỏ hữu tư. Theo Nguyễn Công Tiệp, đầu thê kỷ XIX, tổng diện tích ruộng đất công và tư cả nước (chỉ tính thực trưng) là 3.949.225 mẫu, trong đó ruộng đất công (gồm công điền, quan điền, ruộng muối và công thổ) chỉ còn 760.872 mẫu, chiêm tỷ lệ 19,26% tổng diện tích ruộng đất công và tư. Riêng ruộng công (gồm công điền, quan điền và ruộng muối) có 580.363 mẫu, chiếm tỷ lệ 17,08% . Trong khi đó, sở hữu tư nhân về ruộng đất chiếm 80,74% tổng diện tích ruộng đất cả nước (bao gồm 3188 382 mẫu, trong đó 2.816.221 mẫu ruộng và 372.161 mẫu đâ’t [2],
Description: tr. 71-79
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58520
Appears in Collections: Social Sciences and Humanities

Ấp Thủ Trung, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình nửa đầu thế kỷ XIX

Ấp Thủ Trung, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình nửa đầu thế kỷ XIX

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20265

nha-tho-da-phat-diem-ninh-binh.jpg

Title: Ấp Thủ Trung, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình nửa đầu thế kỷ XIX
Authors: Đào, Tố Uyên
Keywords: Ninh Bình;Lịch sử Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Ấp Thủ Trung là một trong những ấp được thành lập vào năm 1829 cùng với 60 lý, ấp, trại giáp khác để hình thành nên huyện Kim Sơn do Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ đứng ra tổ chức và thực hiện. Ấp Thủ Trung xưa kia thuộc tổng Hướng Đạo, phủ Yên Khánh, trấn Ninh Bình1, nay là thôn Thủ Trung, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình. Phía Bắc giáp thôn Yên Thổ, phía Nam giáp sông Đáy, phía Đông giáp ấp Đồng Đắc và phía Tây giáp ấp Kiến Thái. Trước khi đến đây khai khẩn, đất Thủ Trung nói riêng và huyện Kim Sơn nói chung còn là vùng bãi biển ven bồi rộng bát ngát.
Description: 9 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20265
Appears in Collections: Việt Nam học (LIC)

Loại hình văn bản sách giáo khoa lịch sử cho hệ Ấu học đầu thế kỷ XX qua nghiên cứu văn bản An Nam sơ học sử lược 安 南 初 學 史 略

Loại hình văn bản sách giáo khoa lịch sử cho hệ Ấu học đầu thế kỷ XX qua nghiên cứu văn bản An Nam sơ học sử lược 安 南 初 學 史 略

https://wordpress.com/post/hongquyen83.wordpress.com

Title: Loại hình văn bản sách giáo khoa lịch sử cho hệ Ấu học đầu thế kỷ XX qua nghiên cứu văn bản An Nam sơ học sử lược 安 南 初 學 史 略
Authors: Vũ, Văn Ngân
Keywords: Hán nôm;Lịch sử Việt Nam;Sách giáo khoa;Tiếng Việt;Văn bản Hán Nôm
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Hệ thống hóa sách giáo khoa lịch sử Việt Nam cho hệ Ấu học và giáo dục 3 cấp của giai đoạn nghiên cứu. Nghiên cứu văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略. Phân tích văn bản từ góc nhìn tư liệu lịch sử và phê phán, nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề về văn bản học của văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略, bước đầu nêu ra những nhận xét về bộ sách giáo khoa lịch sử này trên một số phương diện. Việc đề cập đến hệ thống sách giáo khoa lịch sử Việt Nam cũng như việc phân tích văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略 có ý nghĩa trong việc tìm hiểu giáo dục chữ Hán cải lương, và tìm hiểu bước quá độ từ giáo dục khoa cử chữ Hán sang giáo dục Pháp – Việt những thập niên đầu thế kỷ XX trong một môn học cụ thể.
Description: 287 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58536
Appears in Collections: USSH – Master Theses

Quan niệm về tự do trong đạo đức học của I.KANT

Quan niệm về tự do trong đạo đức học của I.KANT

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58561

Title: Quan niệm về tự do trong đạo đức học của I.KANT
Authors: Nguyễn, Thị Mai Hoa
Keywords: Triết học Kant;Triết học Đức;Tự do;Đạo đức học
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Trình bày một cách có hệ thống những luận giải của Kant về những nguyên tắc đạo đức. Phân tích và làm sáng tỏ quan niệm “tự do” trong đạo đức học của Kant, làm rõ những giá trị và hạn chế trong quan niệm “tự do” của Kant.
Description: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58561
Appears in Collections: USSH – Master Theses

Ảnh hưởng của chính sách ngôn ngữ đối với việc tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài trong đời sống hiện nay ở Việt Nam và Hàn Quốc

Ảnh hưởng của chính sách ngôn ngữ đối với việc tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài trong đời sống hiện nay ở Việt Nam và Hàn Quốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58571

Title: Ảnh hưởng của chính sách ngôn ngữ đối với việc tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài trong đời sống hiện nay ở Việt Nam và Hàn Quốc
Authors: Yoon, Sung Yeon
Keywords: Chính sách ngôn ngữ;Hàn Quốc;;Ngôn ngữ học;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Đánh giá hiệu quả và những tác động của hệ thống chính sách ngôn ngữ hiện tại ở Việt Nam và Hàn Quốc. Nghiên cứu trạng thái tiếp xúc ngôn ngữ nước ngoài ở Việt Nam và Hàn Quốc qua những vấn đề nảy sinh cần giải quyết như từ vựng, ngữ âm, ngữ nghĩa và ngữ pháp trong quá trình tiếp xúc ngôn ngữ nước ngoài. Đánh giá những ảnh hưởng của chính sách ngôn ngữ, đặc biệt là các chính sách về thuật ngữ của Việt Nam và Hàn Quốc qua việc tiếp xúc ngôn ngữ nước ngoài để tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt trong chính sách ngôn ngữ của từng quốc gia và những tác động của chúng đối với ngôn ngữ dân tộc.
Description: 108 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58571
Appears in Collections: USSH – Master Theses

 

Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp)

Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58686

Title: Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp)
Authors: Nguyễn, Minh Trường
Keywords: Dân tộc miền núi;Lý luận văn học;Truyện ngắn
Issue Date: 2009
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Nghiên cứu truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc trong bức tranh truyện ngắn đương đại. Tìm hiểu hình tượng cuộc sống và con người các dân tộc miền núi phía Bắc qua truyện ngắn của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Huy Thiệp được thể hiện qua: thế giới thiên nhiên, thế giới nhân vật và qua các đặc trưng văn hóa dân tộc. Phương thức biểu hiện: kết cấu và cốt truyện, nghệ thuật miêu tả, ngôn ngữ và giọng điệu
Description: 121 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58686
Appears in Collections: USSH – Master Theses

Khảo sát tiếng Việt ở vùng Đông Bắc Thái Lan (Trên ngữ liệu tiếp xúc Việt – Thái ở Uđonthani)

Khảo sát tiếng Việt ở vùng Đông Bắc Thái Lan (Trên ngữ liệu tiếp xúc Việt – Thái ở Uđonthani)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58578

Title: Khảo sát tiếng Việt ở vùng Đông Bắc Thái Lan (Trên ngữ liệu tiếp xúc Việt – Thái ở Uđonthani)
Authors: Songgot, Paanchiangwong
Keywords: Giao thoa ngôn ngữ;;Thái Lan;Tiếng Việt;;Tiếp xúc ngôn ngữ
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận, trình bày các quan niệm về cộng đồng ngôn ngữ và cộng đồng ngôn ngữ ở tỉnh Uđonthani (cộng đồng ngôn ngữ tiếng Thái, tiếng Việt), cộng đồng song ngữ và người song ngữ đối với Việt kiều ở tỉnh Uđonthani. Đưa ra các phạm vi giao tiếp bằng tiếng Việt của Việt kiều ở tỉnh Uđonthani, tiếp xúc ngôn ngữ ở tỉnh Uđonthani (giữa tiếng Việt và tiếng Thái), sự giao thoa do tiếp xúc ngôn ngữ. Chương 2: Sự giao thoa về ngữ âm trong tiếng Việt ở tỉnh Uđonthani: đó là về sự giao thoa về ngữ âm với phần phụ âm đầu, phần vần (âm đệm, âm chính, âm cuối) và thanh điệu của tiếng Việt ở tỉnh Uđonthani. Chương 3: Sự giao thoa về từ vựng trong tiếng Việt ở tỉnh Uđonthani, đó là sự giao thoa về từ vựng tiếng Thái chuẩn trong việc sử dụng từ tiếng Việt của Việt kiều ở tỉnh Uđonthani, sự giao thoa về từ vựng trong việc cấu tạo từ của tiếng Việt ở tỉnh Uđonthani (phương thức cấu tạo từ ghép, phương thức cấu tạo từ láy hai âm tiết). Chương 4: Sự giao thoa về ngữ pháp trong tiếng Việt ở tỉnh Uđonthani, đó là sự giao thoa về ngữ pháp trong việc sắp xếp trật tự từ của danh ngữ (danh ngữ có từ chỉ số lượng) và sự giao thoa về ngữ pháp trong việc sắp xếp trật tự từ của động ngữ (động ngữ phủ định).
Description: 200 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58578
Appears in Collections: USSH – Master Theses